Saugome Jūsų Privatumą

Įsigaliojimo data: 2022 m.


Finansų ir kreditų valdymo asociacija („mes“, „mes“ arba „mūsų“) valdo www.mariusjansonas.lt svetainę („Paslauga“).


Šiame puslapyje pateikiama informacija apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės mūsų paslauga, ir su tais duomenimis susietus pasirinkimus. Mūsų „Fikva“ įmonių privatumo politika yra pagrįsta nemokama privatumo politikos šablono svetaine.


Jūsų duomenis naudojame Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šią politiką. Jei šioje privatumo politikoje nenurodyta kitaip, šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tokias pačias reikšmes kaip ir mūsų taisyklėse ir sąlygose, kurias galite rasti adresu www.mariusjansonas.lt


Informacijos rinkimas ir naudojimas


Mes renkame kelių skirtingų tipų informaciją įvairiais tikslais, kad galėtume teikti ir tobulinti savo paslaugas.


Renkamų duomenų tipai

Asmeniniai duomenys


Naudodamiesi mūsų paslauga, galime paprašyti jūsų pateikti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kurią būtų galima naudoti norint susisiekti su jumis arba nustatyti jūsų tapatybę („Asmens duomenys“). Asmenį identifikuojanti informacija gali apimti, bet tuo neapsiribojant:


- Elektroninio pašto adresas

- Vardas ir pavardė

- Telefono numeris

- Adresas, pašto kodas, miestas

- Slapukai ir naudojimo duomenys

 -Naudojimo duomenys


Taip pat galime rinkti informaciją, kaip pasiekiama Paslauga ir kaip ji naudojama ("Naudojimo duomenys"). Šie naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų Paslaugos puslapiai, kuriuose lankotės, jūsų apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tuose puslapiuose, unikalus įrenginių identifikatoriai ir kiti diagnostikos duomenys.


Stebėjimo ir slapukų duomenys


Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad galėtume sekti veiklą mūsų Paslaugoje ir saugoti tam tikrą informaciją.


Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie gali turėti anoniminį unikalų identifikatorių. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos sekimo technologijos yra švyturiai, žymos ir scenarijai, skirti rinkti ir sekti informaciją bei tobulinti ir analizuoti mūsų paslaugą.


Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Tačiau jei nepriimsite slapukų, galbūt negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis.


Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai:


Seanso slapukai. Paslaugai teikti naudojame seanso slapukus.

Pirmenybių slapukai. Naudojame nuostatų slapukus, kad prisimintume jūsų nuostatas ir įvairius nustatymus.

Saugumo slapukai. Saugumo tikslais naudojame saugos slapukus.


Duomenų naudojimas


Fikva naudoja surinktus duomenis įvairiais tikslais:

- Teikti ir prižiūrėti Paslaugą

- Norėdami pranešti apie mūsų Paslaugos pakeitimus

- Kad galėtumėte naudotis interaktyviomis mūsų Paslaugos funkcijomis, kai pasirenkate tai daryti

- Teikti klientų aptarnavimą ir palaikymą

- Pateikti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume pagerinti Paslaugą

- Stebėti Paslaugos naudojimą

- Aptikti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas

- Tikslinei reklamai ir rinkodaros tikslams

- Duomenų perdavimas


Jūsų informacija, įskaitant asmeninius duomenis, gali būti perduota ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstijos, provincijos, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos.


Jei esate už Lietuvos ribų ir pasirenkate teikti mums informaciją, atkreipkite dėmesį, kad mes perduodame duomenis, įskaitant Asmens duomenis, į Lietuvą ir ten tvarkome.


Jūsų sutikimas su šia privatumo politika ir tokios informacijos pateikimas reiškia jūsų sutikimą su tokiu perdavimu.


„Fikva“ imsis visų pagrįstai reikalingų veiksmų, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, o jūsų asmens duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent bus taikomos tinkamos kontrolės priemonės, įskaitant savo duomenis ir kitą asmeninę informaciją.


Duomenų atskleidimas

Teisėti reikalavimai


„Fikva“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis, sąžiningai manydama, kad toks veiksmas yra būtinas siekiant:


- Vykdyti teisinę prievolę

- Apsaugoti ir ginti Fikva teises ar nuosavybę

- Siekiant užkirsti kelią galimiems su Paslauga susijusiems pažeidimams arba juos ištirti

- Siekiant apsaugoti asmeninį Paslaugos vartotojų ar visuomenės saugumą

- Apsaugoti nuo teisinės atsakomybės


Duomenų saugumas


Jūsų duomenų saugumas mums yra svarbus, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti visiško jų saugumo.


Paslaugų tiekėjai


Mes galime įdarbinti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintume mūsų Paslaugą („Paslaugų teikėjai“), kad mūsų vardu teiktų Paslaugą, kad atliktume su paslauga susijusias paslaugas arba padėtų mums analizuoti, kaip naudojama mūsų paslauga.


Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmens duomenų tik tam, kad atliktų šias užduotis mūsų vardu, ir yra įpareigotos jų neatskleisti ir nenaudoti jokiais kitais tikslais.


Analizė


Mes galime pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad galėtume stebėti ir analizuoti mūsų Paslaugos naudojimą.


Google analizė


„Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuri stebi ir teikia ataskaitas apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis mūsų Paslaugos naudojimui stebėti ir stebėti. Šie duomenys bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis kontekstualizuoti ir suasmeninti savo reklamos tinklo skelbimus.

Įdiegę Google Analytics atsisakymo naršyklės priedą, galite atsisakyti, kad jūsų veikla Paslaugoje būtų prieinama Google Analytics. Priedas neleidžia „Google Analytics JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) dalytis informacija apie apsilankymų veiklą su „Google Analytics“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy?hl=lt


Nuorodos į kitas svetaines


Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nevaldome mes. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką.


Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.


Vaikų privatumas


Mūsų paslauga nėra skirta niekam iki 18 metų („Vaikams“).


Sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų arba globėjų ir žinote, kad Jūsų Vaikai mums pateikė asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome Asmens duomenis iš vaikų nepatvirtindami tėvų sutikimo, imamės veiksmų, kad pašalintume šią informaciją iš savo serverių.


Šios privatumo politikos pakeitimai


Retkarčiais galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus pranešime šiame puslapyje paskelbdami naują privatumo politiką.


Informuosime jus el. paštu ir (arba) gerai matomu pranešimu mūsų Paslaugoje prieš įsigaliojant pakeitimui ir atnaujinsime „įsigaliojimo datą“ šios privatumo politikos viršuje.


Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl bet kokių pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.


Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, susisiekite su mumis:

paštu: info@fikva.lt